Dlaczego prąd dla firm jest droższy?

Gospodarstwo domowe i firma to dwaj zupełnie inni odbiorcy prądu, którzy przede wszystkim pobierają zupełnie inne ilości energii elektrycznej i w zupełnie innych godzinach. Biorąc tylko to pod uwagę nie można oferować im takich samych stawek, bo byłoby to tragiczne w skutkach albo dla firm, albo dla osób indywidualnych.

Czym jest URE?

Urząd Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji państwowej, który reguluje polski rynek energii. URE został powołany 10 kwietnia 1997 roku za sprawą uchwały na podstawie Prawa Energetycznego. Do zadań URE należy:

  • kontrolowanie obowiązku zakupu energii wytwarzanej przy pomocy źródeł odnawialnych
  • restrukturyzacja i modernizacja przedsiębiorstw energetycznych
  • działanie przyczyniające się do zmniejszenia strat energii – przede wszystkim energii cieplnej.
prąd dla firm

Dlaczego prąd dla firm jest droższy niż prąd dla osób indywidualnych?

Przede wszystkim dlatego, że prąd dla gospodarstw domowych podlega URE, a prąd dla przedsiębiorstw nie. Ceny dla firm ustalane są indywidualnie przez spółki obrotu energią elektryczną, przez co mogą być niestabilne. Specjalna oferta prądu dla firm jest przygotowana przez wielu sprzedawców.

Drugim powodem wyższej ceny jest moc umowna, która to jest zdecydowanie wyższa dla firm niż dla osób indywidualnych. Wynika to z oczywistego faktu posiadania przez firmy zdecydowanie większej ilości sprzętów oraz potrzeb i wymagań, jakie mają one w stosunku do dostawcy prądu.

Moc umowna jest zadeklarowaną przy podpisaniu umowy mocą, która jest dostarczana bezpośrednio od dostawcy prądu do konkretnego miejsca jej odbioru w konkretnym czasie. Moc ta nazywana jest również mocą czynną pobieraną lub wprowadzaną do sieci.

Taryfy dla firm, a dla osób indywidualnych

Taryfy energetyczne dla firm posiadają opcję, której nie posiadają odbiorcy indywidualni. Są to mianowicie godziny szczytowe – zależne od pory dnia, pory roku i miesiące. W godzinach szczytowych stawki za prąd są wyższe, a w godzinach nieszczytowych niższe. Dotyczy to taryfy energetycznej C22a. Taryfa C22b jest zbliżona do taryfy G12 oferowanej odbiorcom indywidualnym.

Comments are closed.