Dlaczego energia dla firm jest droższa niż dla gospodarstw domowych?

Przedsiębiorcy płacą za pobraną energię elektryczną znacznie więcej, niż osoby prowadzące gospodarstwa domowe. Istnieją trzy główne powody takiego stanu rzeczy – brak odgórnych regulacji, zwiększone zapotrzebowanie na prąd oraz wprowadzenie opłaty mocowej. 

Brak kontroli i stosownych regulacji

Każdy dostawca energii elektrycznej ma prawo ustalać własne stawki zależne między innymi od wybranej przez klienta taryfy. Niemniej jednak w przypadku gospodarstw domowych nie obowiązuje pełna dowolność – państwo wprowadza bowiem kwoty maksymalne, po jakich można sprzedawać prąd. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców twierdzą specjaliści E.ON. Tutaj nie obowiązują żadne konkretne regulacje, które znacząco ingerowałyby w wolny rynek. Panuje bowiem swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z którą państwo nie wchodzi w relację przedsiębiorca-przedsiębiorca.

energia dla firm

Zwiększone zapotrzebowanie na energię 

Energia dla firm jest droższa także wskutek wprowadzenia tak zwanej mocy umownej. Określa ona, jaką ilość prądu można dostarczyć, aby nie przeciążyć instalacji. Wartość jest oczywiście uzależniona od potrzeb konkretnej jednostki, jednak w większości przypadków te potrzeby będą wyższe niż w kontekście gospodarstw domowych. Firmy pobierają znacznie więcej energii elektrycznej, dlatego też płacą więcej. W cenę wliczona jest opłata za dostęp do ograniczenia ryzyka przeciążenia instalacji.

 Opłata mocowa

Duży wpływ na wzrost cen energii elektrycznej dla firm miało wprowadzenie opłaty mocowej. Środki pieniężne z niej uzyskane posłużą sfinansowaniu budowy nowych elektrowni i modernizacji tych, które tego wymagają. Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy zapłacą przez to wyższe rachunki za prąd. 

Jak płacić mniej za energię elektryczną?

Energia dla firm jest droga, dlatego warto wdrożyć pewne zasady oszczędzania, dotyczące zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w domu mogą zrezygnować z pobierania energii jako firma, dzięki czemu zapłacą mniej. Z drugiej strony stracą możliwość zaliczenia wydatków na prąd do kosztów uzyskania przychodów. Warto więc rozważyć, które rozwiązanie będzie w danym przypadku korzystniejsze.

Comments are closed.