Ceny energii elektrycznej – będzie coraz drożej

Pomimo zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r., ceny energii elektrycznej i tak wzrosną dla większości konsumentów. Zwłaszcza dla tych, których roczne zużycie przekroczy zakładany limit 2000 kWh, w ramach którego ceny mają pozostać na poziomie z 2022 roku. Co więcej, wzrost nie zakończy się w tym roku i prawdopodobnie prąd będzie coraz droższy w następnych latach.

Limity zużycia energii

ceny energii elektrycznej

Polski rząd w ramach tzw. tarczy solidarnościowej zdecydował się zamrozić ceny prądu w 2023 roku. Ceny z ubiegłego roku obejmować będą gospodarstwa domowe, które nie przekroczą jednego z trzech poniższych limitów:

  • maksymalne zużycie – 2000 kWh w ciągu roku,
  • zużycie do 2600 kWh w przypadku gospodarstw domowych z osobą z niepełnosprawnością,
  • zużycie do 3000 kWh dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Za zużycie powyżej określonego limitu obowiązywać będzie wyższa stawka 1 kWh. Oznacza to, że jeśli dane gospodarstwo zużyje 2700 kWh energii elektrycznej rocznie (o 700 kWh więcej niż dolna granica 2000 kWh), to tylko nadwyżka 700 kWh zostanie objęta podwyżką. Zużycie 2000 kWh jest niejako zabezpieczone po stałej cenie i opłaty są zamrożone do tego poziomu. Więcej dowiesz sie na https://eon.pl/dla-domu/portal-o-energii-dla-domu/jak-czytac-rachunek-za-energie-elektryczna.

Droższy prąd w 2023 roku

Rząd uchwalił ustawę, która wprowadza maksymalne taryfy na prąd. Na jednym z posiedzeń rządu ogłoszono maksymalną stawkę za MWh dla gospodarstw domowych przekraczających limity zużycia w 2023 roku. To 852,39 zł brutto za MWh (693 zł netto), czyli 0,85 zł brutto za kWh. Jest to maksymalna cena energii, dostępnej od sprzedawców energii elektrycznej w 2023 roku. Maksymalna taryfa dotyczy również posiadaczy systemów fotowoltaicznych. Pamiętać jednak należy, że stawki za energię elektryczną zawierają 0,85 zł za kWh plus opłaty dystrybucyjne.

Kto ustala cenę prądu w Polsce?

Za ceny energii w Polsce odpowiada Urząd Regulacji Energetyki, powołany w 1997 roku. Po zatwierdzeniu decyzji przez Prezesa URE dystrybutorzy mogą zmieniać taryfy za energię elektryczną. Do zadań Urzędu Regulacji Energetyki, należy przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz ochrona konsumenta końcowego, czyli właściwie każdego Polaka. Do zadań URE należy również zapewnienie konkurencji rynkowej oraz kontrolowanie spółek działających na rynku energii. 

Comments are closed.