Dostawca energii elektrycznej a sprzedawca prądu

Energia elektryczna to towar będący przedmiotem handlu na rynku energii. Niektórym użytkownikom sieci wydaje się jednak, że sprzedawca prądu jest to samą osobą co dostawca. Tymczasem są to dwa zupełnie inne podmioty. W całym procesie od wytworzenia do dostarczenia prądu do gniazdek w domu uczestniczą bowiem wytwórcy energii, dystrybutorzy i sprzedawcy prądu, a odbiorca końcowy ma możliwość zmiany tylko tego ostatniego podmiotu.

Uczestnicy rynku

dostawcy prądu

Energia elektryczna to towar jak każdy inny, co oznacza, że ma zarówno swoich wytwórców, jak i sprzedawców i dopiero od tych drugich trafia do klientów indywidualnych, a także do wszelkich firm i instytucji. Wśród uczestników rynku można więc wyróżnić przede wszystkim dystrybutora, czyli Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jest to podmiot odpowiedzialny za infrastrukturę elektroenergetyczną i to właśnie dzięki niemu prąd może trafić do odbiorców. Oprócz tego na rynku funkcjonuje także sprzedawca, z którym podpisuje się umowę i który rozlicza odbiorcę ze zużytej energii. Sprzedawcy są to więc osoby, które zawarły odpowiednie umowy kontraktowe czy zakupiły energię od jej wytwórców. Nie muszą posiadać własnych sieci dystrybucyjnych, by móc handlować energią elektryczną.

Wytwarzanie energii

W Polsce energię elektryczną uzyskuje się głównie ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnego. Tego rodzaju elektrownie wytwarzają obecnie aż 75% całej energii zużywanej na terenie kraju. Pozostała część uzyskiwana jest dzięki funkcjonowaniu elektrociepłowni, a także z odnawialnych źródeł energii – OZE.

Proces dostarczania energii do odbiorcy końcowego

W pierwszej kolejności energia wytwarzana jest w elektrownia, elektrociepłowniach oraz przy wykorzystaniu OZE. Następnie przesyła się ją bezpośrednio z elektrowni siecią przesyłową o napięciu 220 oraz 400 kV do Głównych Punktów Zasilających. Dostawcy energii elektrycznej odpowiedzialni są następnie za rozdzielanie jej i odprowadzenie od GPZ przy pomocy sieci dystrybucyjnych, dzięki czemu kupiony przez odbiorcę końcowego prąd może trafić do jego domu czy firmy.

Warto zapoznać się z ofertą https://www.innogy.pl.

Comments are closed.