Kompensacja mocy biernej – szereg korzyści dla użytkowników sieci

Kompensacja mocy biernej, najprościej mówiąc, polega ona na zastosowaniu urządzeń, które pozwolą zmniejszyć emitowanie mocy biernej. Duża jej ilość ma bowiem swoje odbicie w wyższym rachunku za energię elektryczną. Każdy z operatorów określa bowiem współczynnik takiej mocy, po przekroczeniu którego naliczane będą kary za ponadumowne z niej korzystanie. Zaopatrzenie się w odpowiednie urządzenie kompensacyjne pozwala więc zmniejszyć kwotę rachunku czasem nawet o 1/3.

Moc bierna i czynna

Urządzenia elektryczne i odbiorniki pobierają zarówno moc czynną, jak i bierną. Ta pierwsza jest mocą użyteczną, którą można zamienić na energię mechaniczną, cieplną lub świetlną. Moc bierna to natomiast wielkość opisująca pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu elektrycznego. Związana jest między innymi z wytwarzaniem pól magnetycznych i elektrycznych. Oprócz tego w obwodzie prądu wyróżnić można także energię pozorną, czyli geometryczną sumę mocy czynnej i biernej.

Rodzaje mocy biernej

Wyróżnić można dwa rodzaje mocy biernej. Pierwsza to energia bierna indukcyjna, którą łączy się chociażby z piecami czy silnikami. Drugi rodzaj energii biernej to energia oddana, czyli pojemnościowa. Pojawia się ona przy kondensatorach czy długich odcinkach kabli znajdujących się pod napięciem. Niezależnie od rodzaju mocy biernej jej występowanie wiąże się jednak stratami cieplnymi oraz zmniejszeniem sprawności linii kablowych czy transformatorowych.

Cel kompensacji mocy biernej

Dzięki kompensacji mocy biernej możliwe jest obniżenie współczynnika mocy, a także zmniejszenie spadku składowej prądu. W tym celu należy dobrać odpowiednią moc układu do kompensacji dzięki dokonaniu pomiaru analizatorem sieci. Właściwe dobranie kompensatora albo baterii kondensatorów sprawi, że nawet przez kilkanaście lat będą one pracować efektywnie, nie tracąc zbyt wiele na swojej pojemności początkowej. Jeśli natomiast już po kilku miesiącach czy latach bateria ulegnie uszkodzeniu, jest to znak, że nie została dobrana prawidłowo.

Comments are closed.