Jak samodzielnie dokonać zmiany dostawcę prądu?

Zmiana dostawcy prądu nie jest wcale taka trudna ani wymagająca specjalistycznej wiedzy. Wystarczy tylko wiedzieć, od czego zacząć, a także jakie kroki wykonać następnie. Poniżej wszystkie kroki, które szybko i skutecznie doprowadzą do tego, że prądu będzie dostarczał inny niż do tej pory dostawca.

Wybór dostawcy

Pierwszy krok to wybór nowego dostawcy prądu. Nie powinien być on przypadkowy, ale poprzedzony wnikliwą analizą rynku oraz wyborem najlepszej oferty. Trzeba porównać oferty, a także zestawić je ze sposobem używania prądu oraz stylem życia.

Podpisanie umowy z nowym dostawcą

Przykładowa zmiana dostawcy prądu ma miejsce w momencie, kiedy podpisujemy z nim umowę. Warto zawrócić uwagę na wysokość rachunków, a także pamiętać, że zostanie do niego doliczona opłata handlowa. Żeby zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej, powinna zostać ona podpisana jeszcze przed zerwaniem dotychczasowej umowy.

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu

Jeżeli zmiana sprzedawcy prądu odbywa się po raz pierwszy, to należy wypowiedzieć umowę w sposób kompleksowy. Oznacza to, że wypowiedzenie będzie obejmowało i sprzedaż, i dystrybucję.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji

Kolejny krok wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Powinna ona wejść w życie wtedy, gdy przestanie obowiązywać wypowiedziana wcześniej umowa kompleksowa.

Poinformowanie OSD o zmianie sprzedawcy prądu

Kolejny krok na drodze do zmiany dostawcy prądu to poinformowanie OSD za pomocą odpowiedniego formularza o zmianie sprzedawcy prądu. Wspomniany wniosek uwzględnia m.in. informacje o stronach umowy, terminu obowiązywania i planowanych dostaw prądu.

Zmiana sprzedawcy prądu może wymagać zmiany lub dostosowania licznika. Nie zawsze jest to konieczne, ale jeśli tak koszty tego działania ponosi OSD.

Rozliczenie z poprzednim sprzedawcą

Ostatnim krokiem jest po prostu rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą prądu. Odbywa się ono na podstawie odczytu licznika przed zmianą sprzedawcy. Jego zapis przekazywany jest i nowemu, i staremu sprzedawcy prądu.

Comments are closed.