Jak powstaje prąd?

Prąd jest dla wszystkich czymś powszechnym, czymś, bez czego niemożliwe byłoby komfortowe funkcjonowanie. Energia elektryczna potrzebna jest dziś do wykonania niemal każdej czynności. Niewiele osób zastanawia się, skąd właściwie się ona bierze. Jaką drogę musi pokonać, by znaleźć się w domu lub w biurze?

Proces produkcji prądu a źródło energii

To, w jaki sposób powstaje prąd, jest zależne od źródła energii. Inaczej wygląda to w przypadku energii wiatrowej czy słonecznej, a inaczej w przypadku atomowej. W Polsce najczęściej wykorzystywane są jednak paliwa kopalne. Warto więc zastanowić się, w jaki sposób z tego surowca powstaje energia.

Co się dzieje w elektrowni

Podstawowa zasada mówi, że najpierw musi powstać energia, która następnie zostanie przekształcona na prąd płynący w gniazdkach. Węgiel po wydobyciu transportowany jest do elektrowni. Tam zostaje rozdrobniony i spalony w piecach, które osiągają bardzo wysokie temperatury. Ciepło zamienia zgromadzoną w instalacji wodę w parę, która pod wysokim ciśnieniem wprowadza turbinę w ruch. Turbina połączona jest z generatorem prądu. W ten sposób energia mechaniczna zostaje zamieniona w elektryczną.

prąd

Jak prąd trafia tam gdzie powinien?

Wytworzona energia przenoszona jest z generatorów do transformatorów mocy. Tam parametry prądu są dostosowywane do dalszego przesyłu. Energia przenoszona jest za pomocą napowietrznych linii przesyłowych. Trafia do końcowych stacji transformatorowo-rozdzielczych, w których parametry są dostosowywane do potrzeb odbiorcy. Takie punkty są odpowiedzialne za transport energii do lokalnej sieci dystrybucji.

Lokalne sieci dystrybucji

Sieci mogą funkcjonować na różnych terenach. Z tego powodu sposoby dystrybucji energii i wygląd przyłączy mogą się nieco od siebie różnić. W mieście energia najczęściej trafia do poszczególnych budynków za pomocą podziemnej sieci kablowej. Na wsiach spotyka się raczej słupy z umieszczonymi przewodami. Prąd dostarczany jest do budynków za pomocą przyłączy energetycznych i przewodów w ścianach. Właśnie w taki sposób prąd pokonuje drogę z elektrowni do miejsc docelowych.

Comments are closed.