Rynek energii w Polsce – energia konwencjonalna czy odnawialna?

Rynek energii w Polsce zmienia się z roku na rok, a w ostatnich latach tempo tych zmian znacznie przyspieszyło. Wiąże się to oczywiście przede wszystkim z większą dostępnością energii ze źródeł odnawialnych, a także ciągle zmieniającym się prawem, a przede wszystkim nowymi regulacjami UE. Co w tym momencie opłaca się bardziej – energia konwencjonalna czy odnawialna?

Konwencjonalne źródła energii – najważniejsze zalety i wady

W obecnym momencie wciąż jeszcze zdecydowanie najwięcej gospodarstw domowych i firm korzysta z konwencjonalnych źródeł energii. W Polsce (https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2020/rynek-energii-w-polsce) jest to energia pochodząca z elektrowni węglowych, w których spalany jest węgiel brunatny i kamienny, a w drugiej kolejności z elektrowni wodnych (które do źródeł energii konwencjonalnej zaliczane są właściwie głównie ze względu na tradycję). W pewnej mierze energia w naszym kraju pochodzi również z importu – głównie z elektrowni atomowych w krajach sąsiednich.

Najważniejszą zaletą energii konwencjonalnej jest łatwy dostęp do niej. W zasadzie nie ma konieczności wykonywania żadnych inwestycji, a sieć konserwowana jest i modernizowana przez dostawców. O ile nie nastąpi poważna awaria – a sytuacje takie należą do rzadkości – nie ma ryzyka, że dostawy energii ustaną na dłuższy czas. Wadą jest natomiast ciągle zwiększająca się cena dostaw energii elektrycznej, co w przypadku firm jest szczególnie uciążliwe, ze względu na niekorzystne taryfy dla przedsiębiorstw.

Energia odnawialna i możliwości, jakie ona daje

Przejście na odnawialne źródła energii elektrycznej, jak na przykład panele fotowoltaiczne, to przede wszystkim możliwość uniezależnienia się od dostawców i ciągle zwiększających się cen. W przypadku gospodarstw domowych oznacza to większe oszczędności, a w przypadku firm możliwość zwiększenia inwestycji i szybszy rozwój przedsiębiorstwa. Przejście w całości na energię odnawialną wymaga jednak sporej inwestycji na początek. Rozwiązaniem są programy dopłat – zarówno ze środków lokalnych, jak i unijnych, które umożliwiają zakup instalacji na preferencyjnych zasadach.

Comments are closed.