Przepisanie licznika prądu – podstawowe zagadnienia

Przepisanie licznika prądu jest jedną z pierwszych kwestii, jaką warto się zająć po zbyciu lub nabyciu lokalu. Pozwoli to uniknąć szeregu nieprzyjemności w późniejszym czasie. Z jakich względów warto to zrobić?

By nie płacić za cudzy prąd

Jednym z najistotniejszych powodów, dla których warto jak najszybciej zająć się przepisaniem licznika prądu, jest ryzyko, że przyjdzie nam zapłacić za kogoś. Zarówno w sytuacji, w której jesteśmy zbywcą lub nabywcą lokalu może okazać się, że druga ze stron nie wywiązywała lub nie wywiązuje się obecnie ze swoich zobowiązań – przez co niezbędne jest opłacanie cudzych rachunków.

To także bardzo ważne z punktu widzenia uczciwości. Jako nabywca lokalu, musimy liczyć się z oskarżeniem o kradzież prądu – i w zasadzie, gdy licznik nie jest nasz, ciężko się bronić przed zarzutami. Dlatego też firma energetyczna powinna być jednym z pierwszych miejsc, w które udamy się po zakupie nieruchomości.

Jak przepisać prąd na nowego właściciela?

Procedura nie jest skomplikowana i w zasadzie zamyka się w jednej wizycie w punkcie obsługi klienta określonego przedsiębiorstwa energetycznego. Zatem, na starcie należy ustalić, gdzie była podpisana umowa na dostawy energii elektrycznej. Jest to znacznie łatwiejsze, gdy jesteśmy zbywcami lokalu – bowiem wówczas należy po prostu udać się do firmy, z którą sami mieliśmy podpisaną umowę.

Przed wizytą, warto zajrzeć na stronę dostawcy i sprawdzić, jakich dokumentów wymaga od nas w procesie. W standardzie, należy wyposażyć się w dokument tożsamości, akt własności lokalu oraz protokół zdawczo-odbiorczy, na podstawie którego ustalone zostaną zobowiązania. Może się jednak zdarzyć, że konkretna firma wymaga od nas czegoś nieco innego – w takiej sytuacji należy zabrać ze sobą również inne, wskazane na stronie, dokumenty.

Podczas wizyty musimy okazać wszystko, a na koniec- uzyskujemy potwierdzenie, że licznik przestał być naszą własnością (w przypadku zbywcy lokalu) lub zaczął nią być (gdy to my nabyliśmy nieruchomość od kogoś innego).

Comments are closed.