Gwarancje pochodzenia – najważniejsze informacje

gwarancje pochodzenia

Ostatnimi czasy na krajowym rynku energetycznym, zaobserwować można coraz to szybszy rozwój odnawialnej energetyki. Jednym spośród instrumentów w zakresie systemu wspierania odnawialnych źródeł energetycznych, są tak zwane gwarancje pochodzenia wydawane przez prezesa z Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek wytwórcy elektrycznej energii.

Gwarancja pochodzenia – czym dokładnie jest?

Zgodnie z ustawą przyjętą w dniu 20 lutym 2015 roku na temat odnawialnych źródeł energii, gwarancja pochodzenia stanowi dokument poświadczający osobie będącej odbiorcą końcowym, iż określona w tejże dokumentacji ilość elektrycznej energii wprowadzanej do sieci przesyłowej albo dystrybucyjnej, wytworzona została dzięki odnawialnym źródłom energii. Nie powinno się jej utożsamiać ze świadectwem pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, ani ze świadectwem na temat pochodzenia energii powstałej z tak zwanego biogazu.

Kto może otrzymać gwarancję pochodzenia?

Gwarancja pochodzenia, może zostać zakupiona przez każde przedsiębiorstwo, które pragnie wzmocnić własny wizerunek ekologiczny. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku odnośnie odnawialnych źródeł energii, nie zostało określone dokładnie które spośród podmiotów, zobligowane są do kupna gwarancji pochodzenia. Każdy z przedsiębiorców, który pragnie wykazać, iż elektryczna energia, której używa pochodzi z odnawialnych źródeł energetycznych, może nabyć po prostu gwarancję pochodzenia (sprawdź jak to zrobić tutaj). Dzięki zakupowi gwarancji pochodzenia, można w łatwy sposób wpływać na zmniejszanie się śladu węglowego, a co za tym idzie można też istotnie wpływać na naturalne środowisko, bez względu na skalę oraz przedmiot własnej działalności.

Dlaczego warto nabyć gwarancję pochodzenia?

Gwarancja pochodzenia dla energii elektrycznej, poza wizerunkiem przedsiębiorstwa, jako funkcjonującego zgodnie z naturalnym środowiskiem, może wpływać bezpośrednio na odbieranie zaoferowanych produktów czy też usług. Klienci bardzo często w świadomy sposób dokonują wyboru produktów, do wytwarzania których firmy skorzystały z ekologicznej energii.

Comments are closed.