Czy opłaca się korzystać z alternatywnych źródeł energii?

Odpowiedź na pytanie, czy opłaca się budowanie i korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest banalnie prosta – opłaca się. Na ten fakt wpływa wiele względów, takich jak taniość, odnawialność, ekologia oraz łatwa dostępność. Według naukowców, konwencjonalne źródła energii takie jak ropa naftowa, węgiel kopalniany czy gaz ziemny, na przestrzeni lat mogą ulec wyczerpaniu. Dlatego też ogromy nacisk kładzie się obecnie na budowę i korzystanie z oze, czyli odnawialnych źródeł energii.

Najpopularniejsze rodzaje alternatywnych źródeł energii

Obecnie alternatywne źródła energii wytwarzane są przez takie czynniki jak wiatr, woda czy promienie słoneczne, czyli źródła, które są powszechnie dostępne w zasadzie wszędzie i nie ulegają one wyczerpaniu. W zależności od lokalizacji najbardziej popularna jest energetyka słoneczna, wiatrowa, a także wodna, jednakże często spotkać się można z wytwarzaniem energii przez źródła geotermalne czy też biomasę. Bardzo powszechna jest obecnie hydroenergetyka, czyli energia wodna, w której stosowane są młyny, koła wodne i ciężkie zapory wodne, wykorzystujące spiętrzoną wodę, w ten sposób napędzając generatory wodne. Koszt wytworzenia tego typu energii jest niewielki, dlatego ten rodzaj oze cieszy się na całym świecie dużą popularnością. Również w naszym kraju można znaleźć kilka dużych elektrowni wodnych.

Odnawialne źródła energii na świecie

Według danych statystycznych, w ostatnich latach zaobserwowano duży wzrost wykorzystywania na świecie alternatywnych źródeł energii. Liderami w tym zakresie są takie państwa jak Norwegia, Islandia czy Nowa Zelandia, które są w stanie pokryć przy pomocy oze zapotrzebowanie energetyczne na poziomie nawet 70-80%. Ze względu na zaostrzoną przez Unię Europejską politykę energetyczną, również w krajach członkowskich, a także i w Polsce odnotowuje się duży wzrost inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Jak widać, obecnie rozwój alternatywnych źródeł energii jest na bardzo wysokim poziomie. Wpływ na ten fakt ma nie tylko polityka energetyczna, lecz także świadomość ekologiczna i ekonomiczna inwestorów i społeczeństwa.

Comments are closed.